پنجشنبه | ۲ آذر ۹۶
 

مجمع عمومی نوبت دوم سال 1396


Pellentesque erat arcu

مجمع عمومی نوبت دوم سال 96 مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در روز چهارشنبه سوم خرداد ماه 96 ساعت 15 در محل سالن جلسات دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی با دستور جلسه گزارش هیات مرکزی و انتخاب بازرس تشکیل میشود. از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور دعوت میشود تا در این مجمع حضور یابند. لازم به ذكر است مجمع عمومی نوبت اول سال 96 در روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه 96 به حدنصاب نرسيد لذا مجمع عمومي نوبت دوم با هر تعداد نصاب خواهد داشت.